Høstdugnad 10.10. kl 10

Årets høstdugnad tas 10. oktober kl 1000-1300. Vi kjører på felles dag, men med behørig avstand både ved oppmøte og arbeid. Ingen matservering denne gang, men drikke vil bli kjøpt inn. Vi legger opp til individuelle arbeidsoppgaver, hvor avstand lett kan holdes. Styret vil gå til innkjøp av materialer som trengs.

Container for hageavfall er bestilt, og vil stå på vant plass fra fredag 9. oktober til tirsdag 13. oktober. Hvis noen vet at de ikke kan komme på denne lørdagen, ta kontakt for andre oppgaver som kan gjøres i forkant – aller helst maling av gelenderet på garasjen. Dette var en av oppgavene som ikke ble gjort i vår. Maling og koster ligger inne i garasjen, ved sikringsskapet.

Skrevet i Dugnad | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 2. september

Her finner du referatet fra styremøtet som ble avholdt 2. september.

Skrevet i Referat, Styremøte | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 28. april 2020

Her finner du referatet fra styremøtet som ble avholdt 28. april.

Skrevet i Referat, Styremøte | Legg igjen en kommentar

Generalforsamling – protokoll

Signert protokoll fra generalforsamlingen 26. februar er nå tilgjengelig under Referat/Generalforsamling.

Styret takker for oppmøtet, og oppfordrer alle til å lese gjennom dokumentene, ikke minst oppsummeringen av prosjekt «ladeanlegg».

Skrevet i Ukategorisert | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 26. august

Her finner du referatet fra styremøtet som ble avholdt 26. august.

Skrevet i Referat, Styremøte | Legg igjen en kommentar

Varsel om anleggsstart – gjelder alle

Firmaet OneCo Elektro AS er nå tildelt kontrakt for montering av ladeanlegg i fellesgarasjen, og arbeidet vil starte opp om kort tid.

Det vises til tidligere informasjon tilsendt alle om at alt av hyller, oppheng av dekk, stabler av dekk og annet som er lagret på hver enkelt P-plass, og som kan komme i konflikt med boring og monteringsarbeid, nå må fjernes raskest mulig.

Arbeidet begynner med kjerneboring i skillevegger. Dette vil medføre en del vannsøl og «griseri». De dagene kjerneboring vil finne sted må samtlige parkeringsplasser inne i garasjens hovedplan og nedre plan fristilles, og alle biler må ut. Styret varsler i forkant.
Det samme gjelder senere, når el-arbeidet påbegynnes. Arbeidet vil sannsynligvis pågå i perioder, og parkering innimellom vil være mulig. Vi informerer nærmere.

Dispensasjon fra P-forbudet i Linderudveien er innhentet, og denne dispensasjonen gjelder ut juni måned.

OBS! OBS! OBS! HVIS NOEN REISER BORT I ANLEGGSPERIODEN, UTEN Å TA MED BILEN, MÅ DENNE SETTES PÅ TAKET ELLER I LINDERUDVEIEN. ALTERNATIVT GI EN NABO NØKLER SLIK AT BILEN KAN FJERNES VED BEHOV!!!

Vennlig hilsen styret.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 24. april 2019

Her finner du referatet fra styremøtet som ble avholdt 24. april.

Skrevet i Referat, Styremøte | Legg igjen en kommentar

Grusfeiing fredag 26. april

Fredag 26. april blir grusen feid bort fra veiene på øvre og nedre felt. Det er fint om alle kan ta en liten økt foran sin eiendom og koste grus inn fra kantene. Merk – ingen store hauger eller kvist – da klarer ikke maskinen å få med seg alt. Ingen biler kan stå i veibanen.

Garasjerommet og – taket vil bli feid manuelt senere – beskjed kommer om å flytte biler. Begge «fotballbane-rommene i nedre garasjerekke og basketballbanen ble feid i dag :-). Husk også dugnad 11. mai!

Skrevet i Dugnad, Nærmiljø | Legg igjen en kommentar

Vårdugnad 11. mai

Dato for vårens dugnad blir lørdag 11. mai kl 10-14.
Nærmere beskrivelse av oppgaver vil komme senere.

Dersom noen er forhindret fra å delta – ta kontakt på post@linderudveien.no for tildeling av oppgave som kan utføres i forkant av dugnaden.

Skrevet i Dugnad | Legg igjen en kommentar

Protokoll generalforsamling 27. februar

Protokoll og dokumenter fra generalforsamlingen er nå lagt ut under Referat/Generalforsamling. Styret oppfordrer alle som ikke var tilstede til å lese gjennom protokollen.

Skrevet i Ukategorisert | Merket med , | Legg igjen en kommentar