Dugnad

Dugnad utføres vår og høst hvor arbeidet for vedlikehold av fellesarealer og innretninger påhviler samtlige medlemmer.

Styret gjør en befaring i forkant, og setter opp arbeidsoppgaver. Når disse er fullført, går vi over til å vedlikeholde rodene og egne hager. Det bestilles en container til hageavfall, der privat hageavfall kan kastes etter selve dugnaden er gjennomført.