Dugnad

Dugnad utføres vår og høst hvor arbeidet for vedlikehold av fellesarealer og innretninger påhviler samtlige medlemmer.

Neste dugnad vil bli avholdt lørdag 5. mai kl 10-14.