Rodeoversikt

Alle husstander har fått tildelt ansvar for en rode i Linderudveien. Ansvaret går på omgang, og det er husstandens ansvar å følge opp dette ansvaret gjennom hele året. Oversikt over rodene nedenfor (2022).

RodeBeskrivelse av områdeArbeidsoppgaveHusnr.Ansvar 2024
1Området ovenfor nr. 62, skråning og flate under fossen.Slåing av gressbakke. Klipping av flate under fossen.62, 76, 78, 8276
2Lekeplass/grøntanlegg ved trafo v/nr. 70Luking ugress, pinsering buskfuru, fjerning av løv70, 80, 9292
3Lekeplass ved nr. 102, samt areal
mellom gjerde og vei mellom nr. 54 og nr 100.
Luking ugress, beskjæring, fjerning av løv58, 102, 6058
4Skråning nedenfor nr. 100.Klipping/slåing av gress, luking88, 98, 10088
5Buskfelt venstre side trapp (nedenfor nr. 98)Klipping/slåing av gress, luking84, 9494
6Buskfelt v/øvre inngang trappehus, ved gjerde over 135 mellom trappehus og nr. 135Luking ugress, beskjæring, fjerning av søppel72, 135, 96, 133135
7Nedenfor gjerde mot garasje mellom nr. 54 og nr. 100Klipping av ugress, beskjæring54, 56, 9054
8Buskfelt v/utkjøring av garasjeLuking av ugress, pinsering av buskfuru, fjerning av søppel og løv51, 5353
9Buskfelt ved den store lekeplassen nord for gangstiLuking, beskjæring, fjerne søppel og løv. Ta av/på håndtak på klatrevegg. Holde orden i ”stigehaugen»67, 69, 77, 7977
10Buskfelt ved liten lekeplass sør for gangsti (og nord for nr. 57)Luking, fjerning av løv og søppel57, 5959
11Snuhammer v/71 og 75, trapp,Luking, beskjæring,slåing71, 7571
12Gressbakken nord for nr. 65Slåing gressbakke6565
13Buskfelt sør for nr. 61Luking, beskjæring, fjerne løv/søppel/steiner61, 81, 8361
14«Trekanten» nord for 111, inkl. område ned til lekeplassLuking, slåing gressbakke, beskjæring111, 113, 115, 123, 125, 129129
15Lekeplass nord for nr. 105 med nærliggende skråninger.Luking, slåing gressbakke, beskjæring, pinsering av buskfuru, fjerne grus/løv/søppel91, 10591
16Snuplass, inkl. adkomst til gangsti
retning ”blokkene»

Luking, slåing gressbakke, beskjæring, pinsering av buskfuru, Fjerne grus/løv/søppel85, 8985
17Garasje og trappehusFjerne søppel (ikke på private plasser) skifte lyspærer/lysrør117, 121121
18Øvre halvdel av grusveien ned mot HelsetliaSlå gressbakken, beskjæring, ordne med steiner som kommer ned lia og "fylling"93, 95, 101, 103101