Rodeoversikt

Alle husstander har fått tildelt ansvar for en rode i Linderudveien. Ansvaret går på omgang, og det er husstandens ansvar å følge opp dette ansvaret gjennom hele året. Oversikt over rodene nedenfor (2019).

Rode Beskrivelse av område Arbeidsoppgaver Husnummer Ansvar 2019
1 Området ovenfor nr. 62, skråning og flate under fossen Slåing av gressbakke. Klipping av flate under fossen 62, 76, 78, 82 62
2 Lekeplass/grøntanlegg ved trafo v/nr. 70 Luking ugress, pinsering buskfuru, fjerning av løv 70, 80, 92 70
3 Lekeplass ved nr. 102, samt areal mellom gjerde og vei mellom nr. 54 og nr 100. Luking ugress, beskjæring, fjerning av løv 58, 102, 60 102
4 Skråning nedenfor nr. 100. Klipping/slåing av gress, luking 88, 98, 100 98
5 Buskfelt venstre side trapp (nedenfor nr. 98) Klipping/slåing av gress, luking 84, 94 84
6 Buskfelt v/øvre inngang trappehus, ved gjerde over 135 mellom trappehus og nr. 135 Luking ugress, beskjæring, fjerning av søppel 72, 135, 96, 133 72
7 Nedenfor gjerde mot garasje mellom nr. 54 og nr. 100 Klipping av ugress, beskjæring 54, 56, 90 56
8 Buskfelt v/utkjøring av garasje Luking av ugress, pinsering av buskfuru, fjerning av søppel og løv 51, 53 51
9 Buskfelt ved den store lekeplassen nord for gangsti Luking, beskjæring, fjerne søppel og løv. Ta av/på håndtak på klatrevegg. Holde orden i ”stigehaugen» 67, 69, 77, 79 69
10 Buskfelt ved liten lekeplass sør for gangsti (og nord for nr. 57) Luking, fjerning av løv og søppel 57, 59 57
11 Snuhammer v/71 og 75, trapp, Luking, beskjæring,slåing 71, 75 75
12 Gressbakken nord for nr. 65 Slåing gressbakke 65 65
13 Buskfelt sør for nr. 61 Luking, beskjæring, fjerne løv/søppel/steiner 61, 81, 83 81
14 «Trekanten» nord for 111, inkl. område ned til lekeplass Luking, slåing gressbakke, beskjæring 111, 113, 115, 123, 125, 129 113
15 Lekeplass nord for nr. 105 med nærliggende skråninger. Luking, slåing gressbakke, beskjæring, pinsering av buskfuru, fjerne grus/løv/søppel 91, 105 105
16 Snuplass, inkl. adkomst til gangsti Luking, slåing gressbakke, beskjæring, pinsering av buskfuru, Fjerne grus/løv/søppel 85, 89 89
17 Garasje og trappehus Fjerne søppel (ikke på private plasser) skifte lyspærer/lysrør 117, 121 117
18 Øvre halvdel av grusveien ned mot Helsetlia Slå gressbakken, beskjæring, ordne med steiner som kommer ned lia og «fylling» 93, 95, 101, 103 95