Elbiler i garasjeanlegget

Styret har i elbilladingen tid jobbet med problematikk rundt lading av elbiler i garasjeanlegget. Det er spesielt to problemstillinger som belyses og som det jobbes med å finne løsninger på. Det ene er begrenset kapasitet i det elektriske anlegget i garasjen, og det andre er belasting av kostnader for strømbruk blant de som lader elbilene sine i vårt felles garasjeanlegg.

Kapasitet i det elektriske anlegget i garasjen

Vi har hatt både elektriker og representant fra brannvesenet på befaring i garasjeanlegget. Anleggets kapasitet i dag er 33.000W, noe som skal dekke belysning ute og inne + 52 stikkontakter som i sin tid var beregnet til motorvarmere ol. Motorvarmere bruker 550W som gjennomsnitt. Hvis vi tar 33.000W fordelt på 52 stikkontakter, så kan en kontakt belastes med 634W.

Litt om kursene i sikringsskapet. Disse er fordelt på følgende stikkontakter og husnummer:

  1. 57-60-62-72-96-98-100-102                         Totalt: 4992W
  2. 76-78-80-82-88-90-92-94                            Totalt: 5072W
  3. 91-89-85-101-103-104-117-115-113              Totalt: 5706W
  4. 111-121-123-125-129-133-135-54-56            Totalt: 5706W
  5. 61-53-51-65-69-71-67 På kursene 61 + 67 ser det ut som det er tatt ut noe til lys.
  6. 61-59-57-65-69-71-67 På kursene 61 + 67 ser det ut som det er tatt ut noe til lys.
  7. 93-95. Totalt 1268 På denne kursen er alt inne belysning tatt ut.

På kursene 5 og 6 er det en merkelig fordeling og det kan se ut til at samme husnummer står på begge 2, men det har vi ikke fått satt oss inn i enda. Vi «mangler» også 2 husnummer. Her må det forskes litt.

Hvordan benytte dagens anlegg til elbiler:

Ved lading av elbil er dagens anlegg dimensjonert for å kunne lade cirka 1 bil om gangen (2 hvis det er snakk om små biler som krever mindre strøm) per kurs, men da er det begrenset kapasitet til motorvarming. I gjennomsnitt er en ladeperiode på 6-10 timer. En elbil trenger i gjennomsnitt 2300W i timen. Det kan være verdt å merke seg at biler av typen Tesla ikke vil kunne lades i garasjeanlegget i det hele tatt. Det er ikke nok kapasitet på noen av kursene til dette.

Eksempelvis: Hvis en elbil lader på kurs 1, så er det igjen 2692W til de 7 andre på denne kursen.

I dag har vi 5 elbiler på feltet. Det ser ut til at det ikke er noe problem med kapasitet og fordeling av strøm per i dag, men skulle det dukke opp flere elbiler i nær fremtid, er det viktig at dere sjekker fordeling på kursene og evt. samarbeider om lading av biler eller bytter parkeringsplasser slik at det ikke oppstår overbelasting på en kurs.

Etter befaring med elektriker ble det observert koblinger som ikke er forskriftsmessige. Det er ikke godkjent med hengende kabler fra taket, ei heller å benytte hengende ladere på elbiler. Skjøtekabler skal heller ikke benyttes. Ladekablene skal være rettet ut og ikke ligge i en «kveil» ved bilen.

Brannvesenet har i tillegg uttalt at elbiler bør lades utendørs. En elbilbrann inne i et garasjeanlegg er svært krevende å slukke og vil som regel få store konsekvenser. Det fører til stor eksplosjonsfare, store gassdannelser og det kan forårsake store skader på bygning og andre kjøretøy i garasjen. Dette er selvsagt en ekstra utfordring for oss i Linderudveien der de fleste av oss ikke har parkeringsplass og mulighet for lading utenfor husene våre.

Vi må forberede oss på at det kommer til å komme flere elbiler og ladbare hybridbiler i garasjeanlegget vårt, og det kan bli nødvendig å sette opp noen kjøreregler for bruk av strøm, både for å fordele kapasiteten i anlegget og for å fordele kostnadene knyttet til bruk av strøm blant de som lader elbilene sine i fellesanlegget.

Styret ber alle med elbiler om å montere godkjente ladekontakter på vegg på garasjeplassene der elbiler lades. Det må også monteres egen forbruksmåler slik at vi kan fordele ladekostnadene blant de som lader elbiler. Julius på plass nr: 82 vil etter sommeren få montert opp en stikk med måler og jordfeilbryter som skal være så ideell som mulig. Det gjenstår å diskutere hvordan kostnadene for strømforbruk ved lading skal fordeles.

Dette er en første orientering om jobben Styret gjør i forbindelse med utredning av elbilproblematikken i Linderudveien. Huseierne vil fortløpende bli informert, og det vil bli tatt opp som sak på Generalforsamlingen til høsten. Ta kontakt med Styret på styret@linderudveien.no ved spørsmål.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Mvh
Styret Linderudveien Huseierforening.

Dette innlegget ble publisert i Hjemmeside. Bokmerk permalenken.