Tips til vedlikehold

Med mer enn 30 år siden feltet ble bygget ut, er det mange felles utfordringer knyttet til aldring og vedlikehold. Styret ønsker å samle tips og erfaringer i notater som legges ut her. Innspill til nye områder og erfaringer som kan deles med andre tas i mot med takk.

  1. Vedlikehold og reparasjon av vinduer
  2. Stolper for tak over inngang