Ladeanlegg garasje

Nytt ladeanlegg for ladbar hybrid og helelektriske biler ble etablert i fellesgarasjen i 2019. Anlegget er installert av OneCo Elektro A/S, består av komponenter fra Schneider, og ble overlevert 31. juli 2019. Ved overlevering var all infrastruktur på plass, samt ladestasjoner på 25 av 52 plasser, basert på bestilling fra de enkelte beboerne (nå 27 ladestasjoner). Infrastruktur ble bekostet av Linderudveien Huseierforening, over vedlikeholdsfondet, etter vedtak på generalforsamlingen i 2019. Infrastrukturen er da huseierforeningens felles eiendom (som en del av garasjen). Ladestasjonene er bekostet av den enkelte beboer, og er derfor den enkeltes husstands eiendom. Forbruk avleses og faktureres kvartalsvis.

Se her for mer informasjon om bruk av ladeanlegget og hvordan bestille ladestasjon.

Se her for brukerhåndbok ladestasjon (EVlink Smart Wallbox)