Referat fra styremøte 2. september

Her finner du referatet fra styremøtet som ble avholdt 2. september.

Skrevet i Hjemmeside | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 28. april 2020

Her finner du referatet fra styremøtet som ble avholdt 28. april.

Skrevet i Hjemmeside | Legg igjen en kommentar

Generalforsamling – protokoll

Signert protokoll fra generalforsamlingen 26. februar er nå tilgjengelig under Referat/Generalforsamling.

Styret takker for oppmøtet, og oppfordrer alle til å lese gjennom dokumentene, ikke minst oppsummeringen av prosjekt «ladeanlegg».

Skrevet i Hjemmeside | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 26. august

Her finner du referatet fra styremøtet som ble avholdt 26. august.

Skrevet i Hjemmeside | Legg igjen en kommentar

Varsel om anleggsstart – gjelder alle

Firmaet OneCo Elektro AS er nå tildelt kontrakt for montering av ladeanlegg i fellesgarasjen, og arbeidet vil starte opp om kort tid.

Det vises til tidligere informasjon tilsendt alle om at alt av hyller, oppheng av dekk, stabler av dekk og annet som er lagret på hver enkelt P-plass, og som kan komme i konflikt med boring og monteringsarbeid, nå må fjernes raskest mulig.

Arbeidet begynner med kjerneboring i skillevegger. Dette vil medføre en del vannsøl og «griseri». De dagene kjerneboring vil finne sted må samtlige parkeringsplasser inne i garasjens hovedplan og nedre plan fristilles, og alle biler må ut. Styret varsler i forkant.
Det samme gjelder senere, når el-arbeidet påbegynnes. Arbeidet vil sannsynligvis pågå i perioder, og parkering innimellom vil være mulig. Vi informerer nærmere.

Dispensasjon fra P-forbudet i Linderudveien er innhentet, og denne dispensasjonen gjelder ut juni måned.

OBS! OBS! OBS! HVIS NOEN REISER BORT I ANLEGGSPERIODEN, UTEN Å TA MED BILEN, MÅ DENNE SETTES PÅ TAKET ELLER I LINDERUDVEIEN. ALTERNATIVT GI EN NABO NØKLER SLIK AT BILEN KAN FJERNES VED BEHOV!!!

Vennlig hilsen styret.

Skrevet i Hjemmeside | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 24. april 2019

Her finner du referatet fra styremøtet som ble avholdt 24. april.

Skrevet i Hjemmeside | Legg igjen en kommentar

Grusfeiing fredag 26. april

Fredag 26. april blir grusen feid bort fra veiene på øvre og nedre felt. Det er fint om alle kan ta en liten økt foran sin eiendom og koste grus inn fra kantene. Merk – ingen store hauger eller kvist – da klarer ikke maskinen å få med seg alt. Ingen biler kan stå i veibanen.

Garasjerommet og – taket vil bli feid manuelt senere – beskjed kommer om å flytte biler. Begge «fotballbane-rommene i nedre garasjerekke og basketballbanen ble feid i dag :-). Husk også dugnad 11. mai!

Skrevet i Hjemmeside | Legg igjen en kommentar

Vårdugnad 11. mai

Dato for vårens dugnad blir lørdag 11. mai kl 10-14.
Nærmere beskrivelse av oppgaver vil komme senere.

Dersom noen er forhindret fra å delta – ta kontakt på post@linderudveien.no for tildeling av oppgave som kan utføres i forkant av dugnaden.

Skrevet i Hjemmeside | Legg igjen en kommentar

Protokoll generalforsamling 27. februar

Protokoll og dokumenter fra generalforsamlingen er nå lagt ut under Referat/Generalforsamling. Styret oppfordrer alle som ikke var tilstede til å lese gjennom protokollen.

Skrevet i Hjemmeside | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Snømåking trapp/sti fellesområde

Vinteren er på vei, og det første snøfallet er trolig nært forestående. Brøyting og strøing av bilveiene i området vårt blir ivaretatt av kommunen opp til garasjen, og av innleid brøyter på veiene inne på selve området. Det er imidlertid en del ferdselsveier utenom dette som vi bør holde åpent gjennom vinteren for de som bruker beina. For dette engasjerer styret to ungdommer som bor på feltet til å måke snø på disse områdene.

Områdene vi ønsker å holde farbare i løpet av vinteren er markert med gult på kartet i vedlegget. Det gjelder den lange trappen på øvre felt, trappen fra nordende av garasje mot nedre felt, gangvei fra garasje og ned mot snu-hammer, og videre trapp ned mot sti på nedsiden av feltet. Stien videre nedover skal ikke måkes, den må «tråkkes» av de som bruker den. I tillegg må det måkes foran postkassestativene (tre stykker), foran dør i nordenden av garasjen, og foran trappehus på toppen av garasje.

Styret ønsker primært at beboere som har synspunkter på kvalitet og frekvensen av måking tar kontakt med styret om dette, og ikke henvender seg direkte til de som måker.

Snømåking av fellesområder – instruks.

Skrevet i Hjemmeside | Legg igjen en kommentar