Referat fra styremøte 24. april 2019

Her finner du referatet fra styremøtet som ble avholdt 24. april.

Skrevet i Referat, Styremøte | Legg igjen en kommentar

Grusfeiing fredag 26. april

Fredag 26. april blir grusen feid bort fra veiene på øvre og nedre felt. Det er fint om alle kan ta en liten økt foran sin eiendom og koste grus inn fra kantene. Merk – ingen store hauger eller kvist – da klarer ikke maskinen å få med seg alt. Ingen biler kan stå i veibanen.

Garasjerommet og – taket vil bli feid manuelt senere – beskjed kommer om å flytte biler. Begge «fotballbane-rommene i nedre garasjerekke og basketballbanen ble feid i dag :-). Husk også dugnad 11. mai!

Skrevet i Dugnad, Nærmiljø | Legg igjen en kommentar

Vårdugnad 11. mai

Dato for vårens dugnad blir lørdag 11. mai kl 10-14.
Nærmere beskrivelse av oppgaver vil komme senere.

Dersom noen er forhindret fra å delta – ta kontakt på post@linderudveien.no for tildeling av oppgave som kan utføres i forkant av dugnaden.

Skrevet i Dugnad | Legg igjen en kommentar

Protokoll generalforsamling 27. februar

Protokoll og dokumenter fra generalforsamlingen er nå lagt ut under Referat/Generalforsamling. Styret oppfordrer alle som ikke var tilstede til å lese gjennom protokollen.

Skrevet i Ukategorisert | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Snømåking trapp/sti fellesområde

Vinteren er på vei, og det første snøfallet er trolig nært forestående. Brøyting og strøing av bilveiene i området vårt blir ivaretatt av kommunen opp til garasjen, og av innleid brøyter på veiene inne på selve området. Det er imidlertid en del ferdselsveier utenom dette som vi bør holde åpent gjennom vinteren for de som bruker beina. For dette engasjerer styret to ungdommer som bor på feltet til å måke snø på disse områdene.

Områdene vi ønsker å holde farbare i løpet av vinteren er markert med gult på kartet i vedlegget. Det gjelder den lange trappen på øvre felt, trappen fra nordende av garasje mot nedre felt, gangvei fra garasje og ned mot snu-hammer, og videre trapp ned mot sti på nedsiden av feltet. Stien videre nedover skal ikke måkes, den må «tråkkes» av de som bruker den. I tillegg må det måkes foran postkassestativene (tre stykker), foran dør i nordenden av garasjen, og foran trappehus på toppen av garasje.

Styret ønsker primært at beboere som har synspunkter på kvalitet og frekvensen av måking tar kontakt med styret om dette, og ikke henvender seg direkte til de som måker.

Snømåking av fellesområder – instruks.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Høstdugnad – lørdag 13. oktober

Høstens dugnad blir gjennomført lørdag 13. oktober. Møte opp på garasjetaket kl 1000, vi holder på til kl 1400. Ta med redskap og godt humør! Det skal være oppgaver både til store og små, se under for hovedområder.

Container til hageavfall er bestilt.

Som tidligere meddelt må det ikke parkeres inn mot søndre, vestre og nordre rekkverk på garasjetaket under dugnaden. Vi skal foreta noe utbedring og beising. Vi har fått skriftlig tillatelse fra kommunen til å parkere nedover Linderudveien f.o.m. fredag 12. t.o.m. søndag 14.10.

Øvre lekeplass – beskjære tre, klippe busker
Gressbakken ovenfor trappehus og langs muren – klippe busker og generelt stell
Trekant-toppen ved trappehus – klippe busker, luke

Garasjen:
Feie langs kantene på garasjetaket
Skifte bordlengde i rekkverk over garasjeport 79
Beise nye bord langs rekkverk
Skrape og beise parti i nedkant av ballstativ
Hugge ut løs betong i tak over garasjeport 77, pusse/reparere med mørtel (mørtel i garasjen)
Fuge sprekker i hulkil nord og sydvegg øvre plan
Skifte 2 brannslukkeapparater
Bytte oppslagstavler

Lekeplass ovenfor nr 75 – klippe busker etc.
Stor lekeplass ovenfor 71 – klippe busker etc.
Nordre snuhammer – gjenreise rail, med nye stolper (må spisses) og bjelke i underkant. (stolper i garasjen.) obs! obs! det befinner seg glasskår iallefall i ett av de gamle hullene, så pass på!!
Nordre snuhammer – klippe busker, også der hvor railen repareres
Rense kummer

Skrevet i Dugnad | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 12. september

Det ble avholdt styremøte 12. september.
Referat finner du her.

Skrevet i Referat, Styremøte | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 13. juni

Det ble avholdt styremøte 13. juni.
Referat finner du her. Blant andre saker er nå rodeoversikten for vedlikehold av fellesområdene oppdatert med ansvar for 2018.

Skrevet i Referat, Styremøte | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 11. april

Det ble avholdt styremøte 11. april.
Referat finner du her.

Skrevet i Referat, Styremøte, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vårdugnad – lørdag 5. mai

Dato for vårens dugnad blir lørdag 5. mai kl 10-14.
Nærmere beskrivelse av oppgaver vil komme senere.

Dersom noen er forhindret fra å delta – ta kontakt med styreleder for tildeling av oppgave som kan utføres i forkant av dugnaden.

Skrevet i Dugnad | Legg igjen en kommentar